Gerealiseerd: Fit to fly test voor kinderen met BPD (chronische longziekte door vroeggeboorte)

Kinderen die veel te vroeg geboren zijn hebben vaak longklachten en een verhoogde kans op hart‐en vaatziekten. Dat geldt vooral voor kinderen met bronchopulmonale dysplasie (BPD), een chronische longziekte door de vroeggeboorte. De ‘hypoxic challenge test’ is oorspronkelijk ontwikkeld als een test die bepaalt of een persoon gezond genoeg is om te vliegen. Met deze test wordt de reserve van de longen en de gevoeligheid van de longbloedvaten getest bij te vroeg geboren kinderen met of zonder BPD. De verwachting is dat veel kinderen de test niet halen. Deze kinderen zouden beter in de gaten gehouden moeten worden, vooral als ze ziek worden of gaan inspannen. We willen de test dan opnemen in de standaard zorg voor deze patiëntengroep.