Het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis

Het grootste en oudste kinderziekenhuis van Nederland

De allerbeste zorg voor zieke kinderen

Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis (het Sophia) is niet zomaar een ziekenhuis. Het is een academische wereld waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs samengaan. Waar kinderen écht centraal staan. Het Sophia maakt deel uit van het Erasmus Medisch Centrum en is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ziekenhuis is het grootste van de acht universitair-medische centra van Nederland.

In het Sophia wordt zorg verleend aan kinderen met zeldzame en complexe aandoeningen waarvoor meer of specifiekere zorg nodig is dan een algemeen ziekenhuis kan verlenen. Denk aan zeldzame hart- en longziekten waarvoor in Rotterdam de beste expertise aanwezig is. Kinderen vanuit het hele land en soms ook patiënten uit het buitenland worden doorverwezen naar het Sophia.

105.000

bezoeken jaarlijks aan de polikliniek

2.100

baby’s geboren per jaar

320

lopende onderzoeksprojecten

3345

medewerkers

34

specialismen