De wereld van het Sophia Kinderziekenhuis

Niet zomaar een ziekenhuis

Het Sophia

Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis (het Sophia) is niet zomaar een ziekenhuis. Het is een academische wereld waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs samengaan. Waar kinderen écht centraal staan. En die wereld bevindt zich al meer dan 160 jaar in het hart van Rotterdam. Het Sophia maakt deel uit van het Erasmus Medisch Centrum en is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ziekenhuis is het grootste van de acht universitair-medische centra van Nederland.

Wat doet het Sophia?

In het Sophia wordt zorg verleend aan kinderen met zeldzame en complexe aandoeningen waarvoor meer of specifiekere zorg nodig is dan een algemeen ziekenhuis kan verlenen. Denk aan zeldzame  hart- en longziekten waarvoor in Rotterdam de beste expertise aanwezig is. Kinderen vanuit het hele land en soms ook patiënten uit het buitenland worden doorverwezen naar het Sophia.

Complete zorg

Door de unieke combinatie van de afdelingen Verloskunde, Neonatologie, Kindergeneeskunde en Kinderchirurgie, samen met Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, is het mogelijk om complete zorg te bieden aan zowel kinderen als hun ouders.

Geen woorden maar cijfers

34

Specialismen

2.698

Medewerkers

5.700

Opgenomen kinderen per jaar

165.128

Bezoeken aan de polikliniek

2.100

Geboorten per jaar