Wat doen wij?

De Stichting Vrienden van het Sophia is de fondsenwervende organisatie voor het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis en steunt samen met haar donateurs – particulieren, fondsen en stichtingen en bedrijven – belangrijke projecten op het gebied van onderzoek, innovatie en welzijn om zo de beste zorg voor zieke kinderen te kunnen realiseren.

De beste zorg voor zieke kinderen

Kinderen horen niet ziek te zijn, maar helaas is de werkelijkheid anders. Daarom  zet de Stichting Vrienden van het Sophia zich in voor financiering van wetenschappelijk onderzoek, om oorzaken van ziekten te ontdekken en behandelmethoden te verbeteren. En draagt de Stichting bij aan projecten om vernieuwingen in de zorg mogelijk te maken waardoor het Sophia als kinderziekenhuis binnen Europa voorop blijft lopen.

In het Sophia draait alles om de patiënten. Hoge kwaliteit en veiligheid van zorgverlening staat daarbij altijd centraal. Dankzij de vele schenkingen van donateurs kan de Stichting Vrienden van het Sophia voorzieningen realiseren die buiten de reguliere zorgdekking vallen.

Zoals projecten die zorg naar een nog hoger niveau kunnen helpen en projecten die het verblijf van patiënten en hun gezin in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken. Bijvoorbeeld de inrichting van familiekamers, speelgoed en ontspanningsmogelijkheden. Deze voorzieningen zijn van cruciaal belang voor het welzijn van kind en gezin tijdens de soms lange opnameperiode in het Sophia én in de herstelperiode daarna.

De steun van donateurs, bedrijven, fondsen en vrijwilligers is onmisbaar. Samen kunnen we een groot verschil maken in het leven van de allerkleinsten! Wij zijn onze donateurs dan ook enorm dankbaar voor hun steun.

Onze resultaten

Dankzij donaties en schenkingen kan de Stichting Vrienden van het Sophia  belangrijke projecten in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis realiseren. Wat we daar allemaal voor doen, en wat de resultaten daarvan zijn, vertellen we graag:

Keurmerken, gedragsregels en statuten

De Stichting Vrienden van het Sophia is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is in het bezit van de CBF Erkenning. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

 • Keurmerken

  CBF Erkenning
  De Stichting Vrienden van het Sophia is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.  Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

  De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar jij als donateur gerust aan kunt geven.

  Om voor de CBF-Erkenning in aanmerking te komen, moeten fondsenwervende organisaties aan een groot aantal normen voldoen. De belangrijkste normen zijn:

  • Bijdragen een aan betere wereld: je doet daadwerkelijk wat je zegt te zullen doen om de wereld te verbeteren.
  • Zorgvuldig omgaan met iedere euro: je leeft de regels na over de besteding en het beheer van het geld, er kijkt altijd iemand mee bij betalingen en je doet alles om belangenverstrengeling te vermijden.
  • Verantwoording afleggen: in jaarverslagen en op je website geef je informatie over de besteding van de donaties en wat hiermee is bereikt.
  • Controleren: je bent niet bang je financiën te laten controleren door een accountant, een kascommissie of het CBF.

  De Stichting Vrienden van het Sophia voldoet ruimschoots aan de norm van het CBF. Zij streeft naar een laag kostenbeleid en een optimale bijdrage aan de doelstelling. De kosten voor beheer en administratie worden gedragen door de Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

  Onafhankelijk
  Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Heb je vragen? Kijk op cbf.nl of bel met de CBF-infolijn (tel. 0900 – 202 55 92, € 0,35 per minuut).

  Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
  Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

  ANBI-status
  Daarnaast heeft de Stichting Vrienden van het Sophia de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

 • Gedragsregels en statuten

  De Stichting Vrienden van het Sophia wil eerlijk en open zijn en werken daarom met duidelijke regels, procedures en gedragscodes. We maken gebruik van interne regels en regels vanuit de wet en de branche.

  Interne regels
  De belangrijkst regels en het doel van onze Stichtingen zijn vastgelegd in onze statuten.

  Richtlijnen voor salarissen
  Voor salariëring van de medewerkers hanteren we een beloning die past bij een goededoelen-organisatie. Alle functies hebben een functieomschrijving met bijbehorende competenties en resultaatgebieden.

  Regels vanuit de wet en de branche
  We houden ons aan:

  Selectie- en evaluatieprocedures onderzoek en projecten
  De Stichting Vrienden van het Sophia ziet erop toe dat het geld dat we ontvangen van particulieren en bedrijven doelmatig besteed wordt. We hebben daarom uitgebreide selectiecriteria voor wetenschappelijk onderzoek en projecten. Ook hanteren we een zorgvuldige evaluatieprocedure.

  Selectie en evaluatie onderzoeksprojecten
  Onderzoekers krijgen niet zomaar geld van ons. We laten de onderzoeksvoorstellen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek beoordelen door een internationale Wetenschappelijke Adviesraad (waarin 5 vooraanstaande hoogleraren vanuit de gehele wereld zitting hebben). Alleen de allerbeste projecten komen door de strenge selectie.

  De projecten op het gebied van patiëntenzorg- en welzijn worden zoveel mogelijk beoordeeld door deskundigen binnen het ziekenhuis en patiënten zelf.

  Lees meer over de selectieprocedure.

  Klachten
  Voor klachten over de dienstverlening, communicatie of activiteiten hanteren we een klachtenprocedure. We nemen alle klachten serieus en geven zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen een reactie.

  Gedragscode
  Onze gedragscode is van toepassing voor medewerkers in dienst van Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds en Stichting Vrienden van het Sophia (ook wel Sophia Stichtingen), inhuurkrachten, stagiaires, vrijwilligers en het bestuur van de Sophia Stichtingen.

  Meldpunt grensoverschrijdend gedrag
  Middels ons integriteitsbeleid en de gedragscode doen wij er alles aan om misstanden te voorkomen. (Vermeende) misstanden of grensoverschrijdend gedrag kunnen worden gemeld bij onze manager bedrijfsvoering Laura van Roon (lvanroon@vriendensophia.nl) of direct bij ons bestuur (integriteit@vriendensophia.nl).

  Downloads
  Statuten Stichting Vrienden van het Sophia
  Statuten Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds
  Beleggingsstatuut
  Verantwoordingsverklaring
  Klachtenformulier