Erasmus MC Foundation

Steun projecten binnen de volwassenenzorg

Zodra kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken vindt vaak de transitie plaats naar de volwassenenzorg. Zij komen dan onder behandeling van het Erasmus MC. Zoals de Stichting Vrienden van het Sophia zich inzet voor projecten binnen het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, doet de Erasmus MC Foundation dit voor het Erasmus MC.

Zij hebben als doel om concrete projecten in het Erasmus MC mogelijk te maken gericht op volwassenen. Meestal gaat het om wetenschappelijk onderzoek, maar ook de aanschaf van apparatuur en projecten ten behoeve van patiëntenzorg komen in aanmerking.

Kanker, hart- en vaatziekten, Alzheimer en vele andere ziekten hebben een enorme impact op de levens van mensen. Het raakt niet alleen de patiënt zelf, maar ook zijn of haar naasten. Daarom werken artsen en onderzoekers in het Erasmus MC onverminderd hard om een oplossing te zoeken voor deze ziektes. Bijvoorbeeld door eerdere opsporing mogelijk te maken of een effectievere behandeling te vinden. Dit alles voor een betere toekomst voor de patiënt en zijn naasten.

Samen voor een gezonde toekomst
De Erasmus MC Foundation steunt van harte artsen en onderzoekers in het bereiken van dit doel. Door meer baanbrekend wetenschappelijk onderzoek én projecten rondom welzijn en zorg voor de patiënt mogelijk te maken. Dit kan de Foundation doen dankzij de financiële bijdragen van donateurs, particulieren, bedrijven en (vermogens)fondsen. Want samen staan we sterk. Samen zetten wij ons in voor een gezonde toekomst voor iedereen!

Meer weten over de Erasmus MC Foundation? Ga dan naar www.erasmusmcfoundation.nl