Onderzoek naar taalfuncties bij te vroeg geboren kinderen

Het Sophia heeft de grootste Intensive Care Neonatologie van West-Europa. Hier zorgt het ziekenhuis voor te vroeg geboren kinderen (al vanaf 24 weken zwangerschap) en kinderen die op tijd zijn geboren, maar intensieve zorg nodig hebben. 40% van deze kinderen houdt daar ontwikkelingsproblemen aan over, zoals een taalstoornis. Dit onderzoek is het eerste onderzoek dat de taalfuncties onderzoekt bij te vroeg geboren kinderen deze uitkomsten relateert aan de ontwikkeling van het brein op de leeftijd van 10 jaar. Het onderzoek zal bijdragen aan een beter begrip van de onderliggende neurologische oorzaken bij taalstoornissen bij deze grote en belangrijke patiënten populatie. Aan de hand van de resultaten van deze studie kan men beter onderscheid maken tussen te vroeg geboren kinderen met en zonder taalstoornissen en kan de klinische interventie hier beter op aangepast worden. Het doel is om richtlijnen te ontwikkelen voor de nodige zorg voor te vroeg geboren kinderen met een hoog risico op een taalstoornis.