Sophietjes wens: een mobiele Intensive Care

Waar de wereld even stil lijkt te staan door het Coronavirus, gaat de zorg voor zieke kinderen in het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis
onverminderd door. In juni is Sophietjes verjaardag. Haar grote wens: een mobiele Intensive Care.

Een gezonde baby, helaas geen vanzelfsprekendheid
In de meeste gevallen eindigt een zwangerschap met de geboorte van een gezond kind. Maar zo’n 10% van de kinderen heeft helaas geen goede start. Er overlijden nog steeds 3 baby’s per dag. Doordat ze veel te vroeg geboren zijn, maar ook door aangeboren afwijkingen of een te laag geboortegewicht. Andere baby’s redden het gelukkig wel, maar hebben intensieve zorg nodig voor de beste kans op een gezonde toekomst.

Mini-Intensive Care op wielen
In het Moeder en Kind Centrum van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis zijn alle disciplines aanwezig om deze beste zorg aan moeder en kind te geven. Kinderen komen vanuit streekziekenhuizen in Zuid-Holland, Zeeland en een deel van Noord-Brabant naar Rotterdam om de specialistische zorg te krijgen die ze nodig hebben. Dit vervoer gaat per ambulance, maar voor optimale zorg is een speciale transportcouveuse nodig. Een warme, veilige omgeving voor deze kwetsbare baby’s voorzien van allerlei apparatuur waarmee intensieve zorg verleend kan worden. De aanschaf van deze transportcouveuse willen wij graag samen met u realiseren.

Helpt u ook mee?
Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen. U kunt een gift doen via www.vriendensophia.nl/sophiamoederenkindcentrum of uw bijdrage overmaken op NL53 INGB 0000 0701 67 t.n.v. Stichting Vrienden van het Sophia te Rotterdam o.v.v. Sophia Moeder en Kind Centrum

doneer nu

 

 

 

 

In 2020 ondersteunt de Stichting Vrienden van het Sophia projecten in het Moeder en Kind Centrum. De beste start voor moeder en kind begint al bij de zwangerschapswens. Door voortschrijdende kennis en innovaties kunnen steeds meer aandoeningen tegenwoordig al vóór de geboorte vastgesteld en behandeld worden, met betere vooruitzichten op levenslange gezondheid. Op de afdeling Neonatologie (de grootste van West-Europa) wordt gezorgd voor te vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap. Maar ook voor kinderen die op tijd zijn geboren en intensieve zorg nodig hebben. Om kinderen de beste start en vooruitzichten te geven is uw steun hard nodig.

 

Stuur reactie

Beveiligingsvraag *

sophietje