Gerealiseerd: Inrichting huiskamers Verloskunde

Onder de bezoekers van de afdeling Verloskunde zijn vaak broertjes en zusjes en zij hebben graag een plek om te spelen. Dit zorgt niet alleen voor vermaak van de kinderen maar bevordert ook het behandelklimaat op de afdeling. Voor de meeste patiënten is rust belangrijk. Met de aanschaf van een aantal speelobjecten voor de huiskamers zal de rust zo min mogelijk verstoord worden en hebben de bezoekers een aangename tijd.