Nieuws

Aanvragen subsidie Sophia Fonds 2024 geopend

14 mei 2024 Yara Ciliacus

Stichting Vrienden van het Sophia en het Sophia Fonds zijn verheugd aan te kondigen dat de procedure voor het aanvragen van financiële ondersteuning voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten weer is geopend. Jonge onderzoekers, postdocs en analisten komen in aanmerking voor subsidie voor het verrichten van onderzoek en krijgen de kans zich als onderzoeker te ontwikkelen.

Lees voor meer informatie het onderstaande nieuwsbericht en/of ga naar sophiafonds.nl. Voor vragen kun je mailen naar projectaanvraag@vriendensophia.nl t.a.v. Willemijn Tieleman. De deadline voor het indienen van de finale aanvraag is maandag 26 augustus 2024.

Het Sophia Fonds

Kinderen horen niet ziek te zijn, maar helaas is de werkelijkheid anders. De overheid en de zorgverzekeraars dragen in belangrijke mate bij aan de financiering van behandelingen. Maar voor onderzoek naar oorzaken van ziekten en nieuwe behandelmethoden, belangrijke innovaties, welzijn en ontspanning zijn aanvullende middelen nodig. Aan het Sophia Kinderziekenhuis zijn twee stichtingen verbonden die zich hiervoor inzetten en die in het ziekenhuis gevestigd zijn; het Sophia Fonds en de Stichting Vrienden van het Sophia. Wij willen voor kinderen en ouders het verschil maken. Dat doen we door de financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, innovatie en projecten die zich richten op het welzijn van patiënten en hun familieleden.

Het Sophia Fonds bestaat al meer dan veertig jaar en beschikt over een eigen vermogen waarvan de oorsprong ligt in de verkoop van het oude Sophia Kinderziekenhuis aan de Gordelweg. Het Fonds heeft als doelstelling te investeren in wetenschappelijk onderzoek in het Sophia Kinderziekenhuis.

Procedure aanvragen subsidie Sophia Fonds 2024

Doorloop de volgende stappen om de aanvraag in te dienen:

 1. De Grant Applications kunnen via de online portal van het Sophia Fonds worden ingediend. Een link naar de portal is opgenomen op de website van het Sophia Fonds. Op de homepage zie je direct waar je je kunt registreren en vervolgens kunt inloggen. De gebruikers die al een project via het Sophia Fonds hebben lopen, beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord. Als je nog geen inloggegevens hebt, dien je je te registreren.
 2. Via deze portal stuur je de ingevulde Grant Application eerst ter accordering naar het afdelingshoofd dat jouw vakgebied vertegenwoordigt (Prof. dr. René Wijnen, Prof. dr. Edmond Rings, Prof. dr. Manon Hillegers, Prof. dr. Eric Steegers).
 3. In dit PDF-document is de toelichting op het subsidieprogramma opgenomen. Lees dit document goed door voordat je jouw aanvraag indient.

Deadline

De deadline voor het indienen van de finale aanvraag is maandag 26 augustus 2024. Houd er rekening mee dat jouw aanvraag op 26 augustus tevens beoordeeld moet zijn door één van de afdelingshoofden. Houd hierbij rekening met de vakantieperiodes.

1e beoordelingsronde

Indien we meer dan 20 aanvragen ontvangen, zullen de leden van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) de aanvragen in eerste instantie beoordelen op basis van de Structured Abstract. Lees hierover meer in de instructies. De 20 best beoordeelde aanvragen mogen door naar de tweede ronde. Je ontvangt hierover uiterlijk 10 oktober 2024 bericht.

2e beoordelingsronde

De 20 aanvragers krijgen de kans om hun onderzoeksvoorstel (in het Engels) te presenteren op 7 en 8 november 2024. Bij voorkeur wordt het onderzoeksvoorstel gepresenteerd door een jong talent, zoals een PhD-student. Na elke presentatie krijgen de WAR-leden 10 minuten de tijd om vragen te stellen. Een PhD kan daarbij bijgestaan worden door een senior. Vervolgens zal ieder WAR-lid een individuele beoordeling geven. Op basis van alle individuele beoordelingen ontstaat een rangschikking in projecten. Deze rangschikking zal worden voorzien van een advies van de WAR-commissie aan het bestuur van de Sophia Stichtingen. Het bestuur van de Sophia Stichtingen bepaalt welke subsidieaanvragen gehonoreerd worden. Dit is mede afhankelijk van de financiële ruimte.

Planning

Wanneer Wat
26-aug-24 Deadline indienen finale Grant Application via Project Portal Sophia
10-okt-24 Terugkoppeling op ingediende aanvragen
29-okt-24 PPT presentaties dienen binnen te zijn
07-nov-24 Dag 1 WAR meeting
08-nov-24 Dag 2 WAR meeting
31-dec-24 Deadline bericht met uitkomsten WAR meeting

Let op!

 1. De aanvraag dient in het Engels te worden geschreven.
 2. Zoals we in de toekenningen aan de betreffende projectleiders hebben bevestigd, komen de projectleiders die afgelopen jaar een subsidie hebben verkregen, dit jaar niet in aanmerking. Zij kunnen dus geen project indienen.
 3. Gezien gestegen kosten is de maximering van het aan te vragen budget verhoogd. Er mag maximaal €350.000 per project worden aangevraagd.
 4. Tips van de WAR vanuit de vorige subsidieronde;
  • Neem de milestones binnen je onderzoek duidelijk op in je aanvraag.
  • Heb aandacht voor een representatieve sample size.

We kijken uit naar de inzendingen! Bij vragen kun je contact opnemen met Willemijn Tieleman via projectaanvraag@vriendensophia.nl.

Logo sophia fonds en stichting

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws vanuit het Sophia.