Voorlichtingsmateriaal Pijnpoli

Pijn bij kinderen is een onderwerp waar veel meer aandacht aan besteed moet worden dan tot nu toe gedaan wordt. Het bijzondere is dat tot aan de jaren 80 een kind geen pijnbestrijding kreeg bij pijn rondom een operatie. Door onderzoek bij volwassenen is aangetoond dat acute pijn, bijv. pijn na een operatie, goed behandeld moet worden omdat dit anders kan resulteren in chronische pijn. Op dit moment heeft een op de vijf Europeanen chronische pijn. U en ik kunnen zich voorstellen dat juist bij kinderen de juiste stappen gemaakt moeten worden op pijnbestrijdingsgebied, zij staan tenslotte aan het begin van een lange reis, hun leven.

In het Sophia kinderziekenhuis is een enthousiast pijnteam werkzaam die zowel kinderen met acute pijn als met chronische pijn zien en behandelen. Ons ziekenhuis is voor kinderen met chronische pijn het enige ziekenhuis in Nederland met een speciaal spreekuur voor deze doelgroep.

Wij willen deze kinderen meer de regie geven over hun eigen pijn. Hiervoor willen we o.a. voorlichtingsmateriaal ontwikkelen. Wij willen dit materiaal aanbieden op een voorlichtingssite waarop o.a . deze informatiefilmpjes te zien zijn. Op dit beeldmateriaal zijn de diverse behandelmethoden, welke worden toegepast bij chronische pijn patiënten in het Sophia kinderziekenhuis, te zien. Deze filmpjes moeten informatie verstrekken aan zowel de kinderen als de ouders. Het idee is om een combinatie te maken van animatie en beeld. Op de speciale kinder-pijnsite zou een interactief deel moeten komen waarop de kinderen met lotgenoten van gedachten kunnen w isselen. Tevens moet er de mogelijkheid zijn om verhalen te kunnen lezen van andere kinder- ervaringsdeskundigen met chronische pijn. Eventueel een chatmogelijkheid waar de kinderen met elkaar kunnen overleggen en praten over hun problemen. Verder komt er een gedeelte waar zij vragen kunnen en mogen stellen aan de deskundigen op het gebied van pijn. Hiernaast hebben we het verzoek om twee IPads aan te mogen schaffen zodat op de poli van te voren de  pijnvragenlijsten al ingevuld kunnen worden en digitaal verwerkt.