Wij zijn blij met uw donatie!

  • Om uw donatie of bestelling te kunnen verwerken hebben wij uw adresgegevens nodig. Uw gegevens worden gebruikt door de Vrienden van het Sophia en worden niet verstrekt aan derden.
  • De gegevens worden opgenomen in onze administratie, zodat wij onze donateurs en giftgevers op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld, anders dan in het kader van informatieverstrekking. Voor vragen kan er contact opgenomen worden via ons e-mailadres: info@vriendensophia.nl.