Het Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis heeft uw steun hard nodig

U kunt Vriend van het Sophia Kinderziekenhuis worden door het Sophia jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag te steunen. Als Vriend ontvangt u ons Vriendennieuws met artikelen over de projecten die u steunt. En we schenken aandacht aan acties voor het Sophia.

Door het formulier in te vullen, wordt u Vriend (minimaal € 30,- per jaar) van het Sophia en machtigt u de Stichting Vrienden van het Sophia om maandelijks of jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven.