Eenmalige en periodieke schenkingen

Sinds januari 2014 zijn uw donaties aan de Stichting Vrienden van het Sophia eenvoudig en volledig aftrekbaar dankzij de nieuwe regels voor periodiek schenken. Door een wetswijziging hoeft u voor een periodieke schenking geen notariële akte meer op te maken. De Stichting Vrienden van het Sophia beschikt over de ANBI-status, waardoor zij als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw gift.

Lijfrente

Lijfrente zijn vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijf jaar, ook wel periodiek schenken genoemd. U schenkt vijf jaar of langer een vast bedrag aan de Stichting Vrienden van het Sophia. Deze schenking is volledig aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Download het lijfrenteschenkingsformulier, dat u kunt uitprinten, invullen en opsturen naar de Stichting Vrienden van het Sophia.

Een variant op de schenking van een lijfrente is dat u, in plaats van de schenking in vijf jaarlijkse termijnen te betalen, het bedrag in één keer voldoet. De Stichting Vrienden van het Sophia erkent dat het bedrag van de schenking aan u schuldig is en boekt op dit bedrag de jaarlijkse lijfrentetermijnen af tot het geheel geschonken bedrag in vijf jaar is afgelost.

Heeft u vragen over een schenking of lijfrente? Wij adviseren u graag. U kunt contact opnemen met Stichting Vrienden van het Sophia, telefoon 010 – 703 67 50 en via e-mail info@vriendensophia.nl. U kunt ook terecht bij uw notaris, die de legaten en erfstellingen vastlegt.