Stichting Vrienden van het Sophia in uw testament

U kunt ervoor kiezen om de Stichting Vrienden van het Sophia als (mede-)erfgenaam (erfstelling) op te laten nemen in uw testament of door middel van een legaat.

Legaat

U kunt bij de notaris een legaat voor de Stichting Vrienden van het Sophia in uw testament laten opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarmee u met name genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt.

Erfstelling

Bij een erfstelling kunt u ervoor kiezen om Stichting Vrienden van het Sophia geheel of gedeeltelijk als erfgenaam in uw testament op te laten nemen.

Nalatenschap en de belasting

Stichting Vrienden heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Vragen en informatie

Als u meer wilt weten over nalatenschappen, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris. Hij/zij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot uw nalatenschap. Heeft u nog vragen over een nalatenschap of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met ons, telefoon (010)703 67 50 via e-mail info@vriendensophia.nl