Stichting Vrienden van het Sophia in uw testament

U kunt ervoor kiezen om de Stichting Vrienden van het Sophia als (mede-)erfgenaam (erfstelling) op te laten nemen in uw testament of door middel van een legaat.

Met uw nalatenschap kunt u nog één keer opkomen voor wat u belangrijk vindt. Door na te laten aan een goed doel waar u een betrokkenheid bij voelt, zoals de beste zorg voor zieke kinderen. Nalaten aan het Sophia Kinderziekenhuis is een bijzondere daad. Samen kunnen we echt het verschil maken, om in de toekomst zieke kinderen nog beter te kunnen helpen. We weten immers allemaal hoe essentieel een goede gezondheid is.

In onze brochure delen we onze kennis over nalaten met u. Daarbij leest u in de brochure hoe u de Stichting Vrienden van het Sophia in uw testament kunt opnemen. U kunt deze brochure aanvragen door een e-mail met uw gegevens te sturen naar lvanroon@vriendensophia.nl of u kunt de digitale versie van de brochure bekijken.

Aanvragen brochure nalaten

Legaat
U kunt bij de notaris een legaat voor de Stichting Vrienden van het Sophia in uw testament laten opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarmee u met name genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt.

Erfstelling
Bij een erfstelling kunt u ervoor kiezen om Stichting Vrienden van het Sophia geheel of gedeeltelijk als erfgenaam in uw testament op te laten nemen.

Nalatenschap en de belasting
De Stichting Vrienden van het Sophia heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Vragen en informatie

Als u meer wilt weten over nalatenschappen, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris. Hij/zij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot uw nalatenschap.

In dit document hebben we voor u de meest gestelde vragen en antwoorden even op een rijtje gezet. Heeft u hierna nog vragen over een nalatenschap of heeft u een andere vraag? Neemt u dan contact op met Madelief MacLean via (010)703 67 50 of mmaclean@vriendensophia.nl