Project

Gerealiseerd: KinderPijn-App

In het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis worden jaarlijks maar liefst 7.000 kinderen geopereerd. Steeds vaker gaat dit gepaard met een dagbehandeling of slechts een kort verblijf in het ziekenhuis. Goede pijnbestrijding na een operatie is belangrijk voor comfort en een sneller herstel. Uit onderzoek blijkt helaas dat postoperatieve pijn bij kinderen thuis helaas vaak voorkomt en niet voldoende wordt behandeld. Driekwart van de kinderen is niet pijnvrij op de eerste dag na een operatie en 40% heeft zelfs matige tot ernstige pijn.

Slecht behandelde postoperatieve pijn geeft directe last voor het kind en de ouders. Dit kan gepaard gaan met stress en angst, wat lang na de ziekenhuisopname nog effect kan hebben, zoals het krijgen van nachtmerries of posttraumatische stress. Daarnaast blijkt niet goed behandelde acute pijn de belangrijkste oorzaak te zijn voor het ontstaan van chronische post-chirurgische pijn.

Postoperatieve pijn bij kinderen beter behandelen
Het Sophia Kinderziekenhuis wil deze postoperatieve pijn bij kinderen in de thuissituatie beter kunnen behandelen en ouders en kinderen meer regie en laagdrempeliger toegang tot zorg op maat bieden. Hiertoe wil men een KinderPijn-App ontwikkelen en implementeren binnen het zorgtraject. In de app kunnen kinderen en/of hun ouders het afgesproken pijnbeleid terugzien, informatie over medicatie krijgen en de pijn scoren. De KinderPijn-App biedt ook de mogelijkheid om terugkoppeling te krijgen van pijnconsulenten van het Sophia: ouders en kinderen kunnen bij een hoge pijnscore direct ‘sparren’ met de pijnconsulent en zo een advies krijgen over (het aanpassen van) de pijnstillers.

Behandeling op maat
De app betreft een mooie innovatieve stap in een betere behandeling van pijn bij kinderen in de thuissituatie en biedt de artsen de mogelijkheid om een pijnbehandeling op maat te maken voor ieder kind en meer inzicht te krijgen in postoperatieve pijn.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws vanuit het Sophia.