Deze bedrijven of stichtingen dragen de Vrienden van het Sophia een warm hart toe