Met uw donatie steunt u het werk van Stichting Vrienden van het Sophia. U draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorgprojecten die gericht zijn op het welzijn van de patiënten en veraangenamen van het verblijf.

We hebben diverse projecten gerealiseerd. Meer over onze successen vindt u terug in het jaarverslag.

Stichting Vrienden heeft de CBF-Erkenning en is daarmee een door het CBF erkend goed doel. Dit betekent dat de verhouding tussen de kosten van en inkomsten uit fondsenwerving redelijk en uitlegbaar moeten zijn. Omdat Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds alle aan het bureau en de fondsenwerving verbonden kosten draagt, komen de door Stichting Vrienden van het Sophia geworven voor de volle 100% ten gunste van de doelstelling.

Wetenschappelijk onderzoek

De Sophia Stichtingen investeren in nieuw onderzoek op het gebied van Kindergeneeskunde, Kinderchirurgie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie. Het gaat om 4-8 nieuwe meerjarige projecten per jaar waarbij tientallen wetenschappers samenwerken aan een betere behandeling van ziekten bij kinderen.

Patiëntenzorgprojecten

De Sophia Stichtingen ondersteunen ook diverse patiëntenzorgprojecten in en rondom het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis; zorginnoverende projecten en activiteiten, alsmede projecten die gericht zijn op het welzijn van de patiënten en veraangenamen van het verblijf.