Stichting Vrienden van het Sophia en Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (Sophia Stichtingen) willen eerlijk en open zijn en werken daarom met duidelijke regels, procedures en gedragscodes. We maken gebruik van interne regels en regels vanuit de wet en de branche.

 

Interne regels

De belangrijkst regels en het doel van onze Stichtingen zijn vastgelegd in onze statuten.

 

Richtlijnen voor salarissen

Voor salariëring van de medewerkers hanteren we een beloning die past bij een goededoelen-organisatie. Alle functies hebben een functieomschrijving met bijbehorende competenties en resultaatgebieden.

 

Regels vanuit de wet en de branche

We houden ons aan:

 

Selectie- en evaluatieprocedures onderzoek en projecten

Stichting Vrienden van het Sophia ziet erop toe dat het geld dat we ontvangen van particulieren en bedrijven doelmatig besteed wordt. We hebben daarom uitgebreide selectiecriteria voor wetenschappelijk onderzoek en projecten. Ook hanteren we een zorgvuldige evaluatieprocedure.

Selectie en evaluatie onderzoeksprojecten

Onderzoekers krijgen niet zomaar geld van ons. We laten de onderzoeksvoorstellen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek beoordelen door een internationale Wetenschappelijke Adviesraad (waarin 5 vooraanstaande hoogleraren vanuit de gehele wereld zitting hebben). Alleen de allerbeste projecten komen door de strenge selectie.

De projecten op het gebied van patiëntenzorg- en welzijn worden zoveel mogelijk beoordeeld door deskundigen binnen het ziekenhuis en patiënten zelf.

Lees meer over de selectieprocedure.

 

Klachten

Voor klachten over de dienstverlening, communicatie of activiteiten hanteren we een klachtenprocedure.

Gedragscode

Onze gedragscode is van toepassing voor medewerkers in dienst van Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds en Stichting Vrienden van het Sophia (ookwel Sophia Stichtingen), inhuurkrachten, stagiaires, vrijwilligers en het bestuur van de Sophia Stichtingen.

DOWNLOADS

Statuten Stichting Vrienden van het Sophia (pdf)

Statuten Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (pdf)

Beleggingsstatuut (pdf)

Verantwoordingsverklaring (pdf)

Klachtenformulier (Word)