TISKids studie naar behandeling ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn is een ernstige chronische darmontsteking die niet te genezen is. Deze diagnose wordt in Nederland elk jaar bij ongeveer 300 kinderen gesteld en heeft grote gevolgen voor de rest van het leven van deze kinderen.

Momenteel worden kinderen vanaf het stellen van de diagnose behandeld met prednison of voedingstherapie. Pas als deze medicijnen niet goed genoeg meer werken, wordt gestart met het effectievere medicijn Infliximab. Dit medicijn remt de ontsteking. Het vermoeden is dat het beter is om vanaf de diagnose al te starten met Infliximab. Om dit te onderzoeken, vindt de TISKids studie plaats. In deze studie wordt de helft van de deelnemers meteen vanaf de diagnose met Infliximab behandeld. De andere helft wordt behandeld met de standaardtherapie (prednison of voedingstherapie). De verwachting is dat de TISKids studie de behandeling van de ziekte van Crohn zal verbeteren waardoor complicaties en operaties bij deze kinderen voorkomen worden.

Wilt u bijdragen aan deze studie? Klik dan hier voor uw donatie.