Speelgoed voor de speelkamers

Voor kinderen is spelen een levensbehoefte. Zeker als je voor korte of langere tijd bent opgenomen in een ziekenhuis. Het is belangrijk dat kinderen met speelgoed en knutselmateriaal even gewoon kind kunnen zijn. Op iedere afdeling is daarom voldoende spelmateriaal nodig. Voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen en voor kinderen met en zonder beperking. Dit spelmateriaal dient verantwoord, veilig, goed schoon te houden, attractief en soms ook educatief te zijn.

Helaas gaat speelgoed dat intensief wordt gebruikt kapot, er verdwijnen onderdelen en het veroudert. Zeker in een ziekenhuis is na de zoveelste schoonmaakbeurt van het materiaal, met het oogpunt op de hygiëneregels, het speelgoed niet altijd meer even attractief om te zien. Daarom inventariseert de Pedagogische Zorg jaarlijks wat vervangen moet worden en welk nieuw spelmateriaal gewenst is voor de speelkamers. Omdat dit een continue behoefte blijft, investeren we jaarlijks een deel van de donaties in de aanschaf van nieuw speelgoed.

Vindt u het ook belangrijk dat onze patiëntjes met verantwoord spelmateriaal kunnen spelen?