Voorkomen van een valse start voor moeder en kind

In Nederland worden elk jaar ongeveer 14.000 pasgeborenen vlak na de geboorte opgenomen in het ziekenhuis vanwege de verdenking op een bacteriële infectie. Vanwege de hoge sterftecijfers bij pasgeborenen met een infectie wordt al bij de minste verdenking op een infectie, gestart met antibiotische behandeling via een infuus. Uit eerdere studies weten we dat bijna 99% van deze pasgeborenen geen infectie heeft en dus niet opgenomen had hoeven te worden.

Een grote internationale studie die vanuit het Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis gecoördineerd is, heeft recent aangetoond dat het mogelijk is om de behandelen opnameduur van deze pasgeborenen belangrijk te verkorten. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe test in combinatie met een gestandaardiseerde inschatting van het risico op infectie. Kinderartsen hebben aangegeven dat om de uitkomsten van deze studie ook echt in de praktijk te kunnen gaan gebruiken, een app cruciaal is. Met een app kunnen kinderartsen op een snelle en betrouwbare manier bepalen welke pasgeborene eerder naar huis kunnen.

Graag ontwikkelen en implementeren wij deze app voor behandeling van antibiotica voor pasgeborenen.