Een betere start voor te vroeg geboren baby’s met de Concord Opvangtafel

Te vroeg geboren baby’s hebben direct na de geboorte vaak acute zorg nodig. De Concord (letterlijk: met navelstreng) opvangtafel is een speciaal ontwikkelde tafel waarop dit kan gebeuren zonder de navelstreng eerst door te knippen. De speciale tafel is voorzien van alles wat er nodig is om een te vroeg geboren baby adequaat op te vangen. Denk aan; opvangen, reanimeren en het toedienen van intraveneuze medicatie. En maakt het zo mogelijk een pasgeborene dichtbij de moeder en aan de navelstreng op te vangen en te stabiliseren. Dit geeft kwetsbare baby’s een betere start.

In de huidige situatie wordt heel even gewacht met afnavelen, maar daarna moet de te vroeg geboren baby snel worden geholpen met het op gang komen van de ademhaling. Om de baby naar een reanimatietafel te brengen, knippen artsen eerst de navelstreng door. Met Concord is dit nu niet meer nodig. Het wachten met afnavelen tot de ademhaling goed op gang is gekomen, geeft een betere doorbloeding bij de kwetsbare pasgeborene. Daarnaast wordt de baby niet direct na de geboorte gescheiden van de moeder, waardoor direct het belangrijke eerste contact kan worden gemaakt.

Op dit moment is de Concord tafel een innovatie die nog niet tot de standaard opvang van baby’s behoort. Er wordt een studie gedaan naar deze wijze van opvang en de eerste resultaten hiervan zijn erg positief. Indien er nog een tafel ingezet kan worden in het Sophia Moeder en Kind Centrum kan men nog meer baby’s op deze wijze opvangen en de studie uitbreiden. Uit de resultaten zou onder meer kunnen blijken dat het wachten met afnavelen de kans op hersenschade of overlijden van de baby verkleint. In dat geval kunnen deze tafels in de toekomst tot standaard opvang gaan behoren en vanuit het reguliere budget van de afdeling bekostigd worden.

De verwachting is dat enkele honderden baby’s per jaar profijt kunnen hebben van de Concord opvangtafel. Wij hopen daarom op uw steun om de aanschaf en daarmee uitbreiding van de studie mogelijk te maken. De kosten van deze tafel zijn 35.000 euro.

 

In 2020 zet de Stichting Vrienden van het Sophia zich in voor projecten binnen het Moeder en Kind Centrum. Eén daarvan is de Concord opvangtafel.

Het Sophia Moeder en Kind Centrum; hoe eerder beter, hoe beter
In de meeste gevallen eindigt een zwangerschap met de geboorte van een gezond kind. Maar dit is helaas geen vanzelfsprekendheid. Gemiddeld 1 op de 20 kinderen komt met een ziekte of afwijking ter wereld. En ongeveer 1400 kinderen per jaar overlijden in de periode rondom de geboorte. Dit is uiteraard een dramatische gebeurtenis voor de ouders en de omgeving.

In het Moeder en Kind Centrum in het Sophia Kinderziekenhuis zijn alle disciplines aanwezig om complexe zorg te verlenen en een optimale omgeving voor de ontwikkeling van het zieke kind te scheppen, vanaf de zwangerschapswens tot en met de eerste vier weken na geboorte. Zo heeft de afdeling verloskunde de expertise om vroeggeboorte zo lang mogelijk uit te stellen. Op de afdeling Neonatologie wordt gezorgd voor kinderen die desondanks toch te vroeg geboren worden, vanaf 24 weken zwangerschap. Maar ook voor kinderen die op tijd zijn geboren en intensieve zorg nodig hebben. Naast de zorg voor het kind is de zorg voor de ouders hier erg belangrijk.