Projecten

  • Hart- en longpatiëntjes

    In het Sophia Kinderthoraxcentrum worden kinderen met een ziekte aan het hart, de longen en/of luchtwegen behandeld.

  • Speelgoed voor de speelkamers

    Voor kinderen is spelen een levensbehoefte. Op iedere afdeling is daarom voldoende spelmateriaal nodig.

  • Sophia TV

    Sophia TV biedt kinderen in ons ziekenhuis de mogelijkheid om een programma te presenteren, te maken, of gast te zijn in een uitzending.