Keurmerk

Stichting Vrienden van het Sophia draagt het CBF-Keur. Dit is het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze onafhankelijke stichting houdt toezicht op de inzameling van geld voor goede doelen.

Daarnaast heeft Stichting Vrienden van het Sophia de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Beleggingsbeleid

Bij het doen van beleggingen wordt rekening gehouden met de regels van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aan de bank waar de beleggingen worden geadministreerd is opdracht gegeven er zorg voor te dragen dat er geen beleggingen plaats vinden in wapen- en tabaksindustrie en in bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid. Ook mag er geen betrokkenheid bestaan met de porno-industrie.

Statuten

Statuten Stichting Vrienden van het Sophia