CBF Erkenning

Stichting Vrienden van het Sophia heeft de CBF-Erkenning: een erkenning die is ingesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De CBF-Erkenning wordt toegekend aan fondsenwervende organisaties die op verantwoorde wijze geld inzamelen voor een goed doel.

Om voor de CBF-Erkenning in aanmerking te komen, moeten fondsenwervende organisaties aan een groot aantal normen voldoen. De belangrijkste normen zijn:

  • de verhouding tussen de kosten van en inkomsten uit fondsenwerving moet redelijk en uitlegbaar zijn; richtlijn is dat tenminste 75% van de inkomsten aan de eigen doelstelling wordt besteed;
  • fondsenwervende activiteiten moeten gericht zijn op vrijwillige bijdragen;
  • alle fondsenwervende organisaties met de CBF-Erkenning moeten volgens dezelfde regels hun jaarverslag opstellen, zodat u duidelijkheid krijgt en goed kunt vergelijken;
  • het bestuur moet bestaan uit onafhankelijke personen, die waken voor belangenverstrengeling;
  • het bestuur moet jaarlijks vooraf een plan opstellen waarin het beleid, de activiteiten en de bestedingen duidelijk beschreven zijn.

Elke euro die Stichting Vrienden van het Sophia ontvangt gaat naar de doelstellingen, doordat Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds alle kosten draagt. Hiermee voldoet de Stichting Vrienden van het Sophia ruimschoots aan de norm van het CBF.

Onafhankelijk

Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen.
Heeft u vragen? Kijk op cbf.nl of bel met de CBF-infolijn (tel. 0900 – 202 55 92, € 0,35 per minuut).

ANBI-status

Daarnaast heeft zowel Stichting Vrienden van het Sophia als Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Beleggingsbeleid

Bij het doen van beleggingen wordt rekening gehouden met de regels van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aan de bank waar de beleggingen worden geadministreerd is opdracht gegeven er zorg voor te dragen dat er geen beleggingen plaats vinden in wapen- en tabaksindustrie en in bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid. Ook mag er geen betrokkenheid bestaan met de porno-industrie.