CBF Erkenning

Stichting Vrienden van het Sophia is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

Om voor de CBF-Erkenning in aanmerking te komen, moeten fondsenwervende organisaties aan een groot aantal normen voldoen. De belangrijkste normen zijn:

  • de verhouding tussen de kosten van en inkomsten uit fondsenwerving moet redelijk en uitlegbaar zijn; richtlijn is dat tenminste 75% van de inkomsten aan de eigen doelstelling wordt besteed;
  • fondsenwervende activiteiten moeten gericht zijn op vrijwillige bijdragen;
  • alle fondsenwervende organisaties met de CBF-Erkenning moeten volgens dezelfde regels hun jaarverslag opstellen, zodat u duidelijkheid krijgt en goed kunt vergelijken;
  • het bestuur moet bestaan uit onafhankelijke personen, die waken voor belangenverstrengeling;
  • het bestuur moet jaarlijks vooraf een plan opstellen waarin het beleid, de activiteiten en de bestedingen duidelijk beschreven zijn.

De Stichting Vrienden van het Sophia voldoet ruimschoots aan de norm van het CBF. Zij streeft naar een laag kostenbeleid en een optimale bijdrage aan de doelstelling. De kosten voor beheer en administratie worden gedragen door de Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

Onafhankelijk
Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen.
Heeft u vragen? Kijk op cbf.nl of bel met de CBF-infolijn (tel. 0900 – 202 55 92, € 0,35 per minuut).

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via onderstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

ANBI-status

Daarnaast heeft zowel Stichting Vrienden van het Sophia als Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Beleggingsbeleid

Bij het doen van beleggingen wordt rekening gehouden met de regels van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aan de bank waar de beleggingen worden geadministreerd is opdracht gegeven er zorg voor te dragen dat er geen beleggingen plaats vinden in wapen- en tabaksindustrie en in bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid. Ook mag er geen betrokkenheid bestaan met de porno-industrie.