Eenmalige schenking

Schenkingen aan goede doelen kunnen voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn als de zogeheten persoonsgebonden aftrek. U kunt deze op het aangiftebiljet inkomstenbelasting aangeven onder de vraag ‘als u of uw fiscale partner in 2015 giften deed’.

Periodieke schenkingen

ls u minimaal 5 opeenvolgende jaren achter elkaar aan hetzelfde goede doel schenkingen wilt doen, kunt u overwegen om gebruik te maken van de zogenaamde periodieke schenking. Uw donaties aan Stichting Vrienden van het Sophia zijn dan volledig aftrekbaar.

Een rekenvoorbeeld:

Stel dat u € 10,00 per maand doneert. Dat is € 120,00 per jaar. Als u in de inkomstenschijf van 42 procent valt, kunt u ruim € 50,00 van de Belastingdienst terugkrijgen. Het kost u dus € 70,00, maar u ondersteunt ons met € 120,00! Via deze link is snel en gemakkelijk uit te rekenen welk bedrag u precies ontvangt. Als u gebruik wilt maken van deze regeling, kunt u het formulier ‘Overeenkomst – periodieke gift in geld’ invullen. Het ingevulde formulier kan in tweevoud (exemplaar voor de schenker en de ontvanger) worden opgestuurd naar:

Stichting Vrienden van het Sophia
Postbus 2040 3000 CB Rotterdam

Wij sturen de overeenkomst vervolgens zo spoedig mogelijk retour, zodat u deze kunt gebruiken bij uw belastingaangifte.

Meer informatie?

Meer informatie over periodieke schenkingen is te vinden op de website van de Belastingdienst.